Andelsværdiberegning

BEREGNING AF ANDELSVÆRDI 
Lollandsvej 35-37-39
 
Værdi 2017-2018
Andelsboliglovens § 5, stk. 2 litra a Andelskrone
Anskaffelsessum
Egenkapital 2.350.572
-inddraget beboerlokale -50.000
Korrigeret egnenkapital 2.300.572 23,19
Andelskapital 99.200,00
Andelsboliglovens § 5, stk. 2 litra b
Handelsværdivurdering
Egenkapital ifølge regnskab 2.350.572
-inddraget beboerlokale -50.000
Korrektioner ihht AB-foreningsloven
Materielle anlægsaktiver ihht regnskab -8.664.251
Inddraget beboerlokale 50.000 -8.614.251
Valuarvurdering 31.12.2016 42.000.000
Kursregulering af prioritetsgæld -55.355
Reguleret egenkapital pr. 31.12.2016 35.630.966 359,18
Andelskapital 99.200
Reguleret egenkapital pr. 31.12.2016 35.630.966
Hensættelse til vedligholdelsesarbejder -600.000
Egenkapital - hensættelser pr.31.12.2016 35.030.966 353,13
Andelskapital 99.200
Andelsboliglovens § 5, stk. 2 litra c.
Seneste offentlige vurdering
Egenkapital ifølge regnskab 2.350.572
-inddraget beboerlokale -50.000
Korrektioner ihht AB-foreningsloven
Materielle anlægsaktiver ihht regnskab -8.664.251
Inddraget beboerlokale 50.000
Værdi af altaner 3.133.391 -5.480.860
Seneste offentlige vurdering 2014 30.500.000
Kursregulering, prioritetsgæld -55.355
Reguleret egenkapital pr.31.12.2016 27.264.357 274,84
Andelskapital 99.200
Bestyrelsen foreslår at vi sætter andelsværdien til
valuarvurderingen - hensættelser. 353,13
Andelskroneværdi pr. kr. 100,- andel 35.313
Andelskroneværdi pr. kr. 1.600,- andel 565.016 Kælder
Andelskroneværdi pr. kr. 3.200,- andel 1.130.031 Enkeltlejlighed
Andelskroneværdi pr. kr. 6.400,- andel 2.260.062 Dobbeltlejlighed
 
 
Værdi 2016-2017
       
Andelsboliglovens § 5, stk. 2 litra a Andelskrone
Anskaffelsessum
Egenkapital 2.066.789 20,50
Andelskapital 100.800
       
Andelsboliglovens § 5, stk. 2 litra b
Handelsværdivurdering
Der foreligger ingen valuar vurdering i 2016
Da den offentlige vurdering de sidste år
har været på størrelse med valuarens
       
Andelsboliglovens § 5, stk. 2 litra c.
Seneste offentlige vurdering
Egenkapital ifølge regnskab 2.232.601
Ejendommens værdikonto pr. 31.12.2015 -5.544.005
Seneste offentlige vurdering 30.500.000
Kursregulering, prioritetsgæld -10.266 24.945.729
Reguleret egenkapital pr. 31.12.2015 27.178.330
Hensættelse til vedligholdelsesarbejder 600.000
Reguleret egenkapital efter hensættelse 26.578.330 263,67
Andelskapital 100.800
       
Bestyrelsen foreslår at vi sætter andelsværdien til 95%
af vurderingen ved seneste offentlige vurdering. 250,49
Andelskroneværdi pr. kr. 100,- andel 25.049
Andelskroneværdi pr. kr. 1.600,- andel 400.784 Kælder
Andelskroneværdi pr. kr. 3.200,- andel 801.568 Enkeltlejlighed
Andelskroneværdi pr. kr. 6.400,- andel 1.603.136 Dobbeltlejlighed
 
 
Værdi 2015-2016
Andelsboliglovens § 5, stk. 2 litra a Andelskrone
Anskaffelsessum
Egenkapital 2.066.789 20,50
Andelskapital 100.800
       
Andelsboliglovens § 5, stk. 2 litra b
Handelsværdivurdering
Der foreligger ingen valuar vurdering i 2015
Da den offentlige vurdering de sidste år
har været på størrelse med valuarens
       
Andelsboliglovens § 5, stk. 2 litra c.
Seneste offentlige vurdering
Egenkapital ifølge regnskab 2.066.789
Ejendommens værdikonto pr. 31.12.2014 -5.328.668
Seneste offentlige vurdering 30.500.000
Kursregulering, prioritetsgæld -10.831 25.160.501
Reguleret egenkapital pr. 31.12.2014 27.227.290
Hensættelse til vedligholdelsesarbejder 600.000
Reguleret egenkapital efter hensættelse 26.627.290 264,16
Andelskapital 100.800
       
Bestyrelsen foreslår at vi sætter andelsværdien til 95%
af vurderingen ved seneste offentlige vurdering. 250,95
Andelskroneværdi pr. kr. 100,- andel 25.095
Andelskroneværdi pr. kr. 1.600,- andel 401.520 Kælder
Andelskroneværdi pr. kr. 3.200,- andel 803.040 Enkeltlejlighed
Andelskroneværdi pr. kr. 6.400,- andel 1.606.080 Dobbeltlejlighed

 
 
Værdi 2014-2015
Andelsboliglovens § 5, stk. 2 litra a Andelskrone
Anskaffelsessum
Egenkapital 2.160.479 21,43
Andelskapital 100.800
       
Andelsboliglovens § 5, stk. 2 litra b
Handelsværdivurdering
Der foreligger ingen valuar vurdering i 2013
Da den offentlige vurdering de sidste år
har været på størrelse med valuarens
       
Andelsboliglovens § 5, stk. 2 litra c.
Seneste offentlige vurdering
Egenkapital ifølge regnskab 2.160.479
Ejendommens værdikonto pr. 31.12.2013 -5.346.781
Seneste offentlige vurdering 30.500.000
Kursregulering, prioritetsgæld -75.487 25.077.732
Reguleret egenkapital pr. 31.12.2013 27.238.211
Hensættelse til vedligholdelsesarbejder 600.000
Reguleret egenkapital efter hensættelse 26.638.211 264,27
Andelskapital 100.800
       
Bestyrelsen foreslår at vi sætter andelsværdien til 95%
af vurderingen ved seneste offentlige vurdering. 251,05
Andelskroneværdi pr. kr. 100,- andel 25.105
Andelskroneværdi pr. kr. 1.600,- andel 401.680 Kælder
Andelskroneværdi pr. kr. 3.200,- andel 803.360 Enkeltlejlighed
Andelskroneværdi pr. kr. 6.400,- andel 1.606.720 Dobbeltlejlighed

 
Værdi 2013-2014
Andelsboliglovens § 5, stk. 2 litra a Andelskrone
Anskaffelsessum
Egenkapital 1.886.364 18,71
Andelskapital 100.800
       
Andelsboliglovens § 5, stk. 2 litra b
Handelsværdivurdering
Der foreligger ingen valuar vurdering i 2012
Da den offentlige vurdering de sidste år
har været på størrelse med valuarens
       
Andelsboliglovens § 5, stk. 2 litra c.
Seneste offentlige vurdering
Egenkapital ifølge regnskab 1.938.871
Ejendommens værdikonto pr. 31.12.2012 -5.412.894
Seneste offentlige vurdering 30.500.000
Kursregulering, prioritetsgæld -80.542 25.006.564
Reguleret egenkapital pr. 31.12.2012 26.945.435
Hensættelse til vedligholdelsesarbejder 600.000
Reguleret egenkapital efter hensættelse 26.345.435 261,36
Andelskapital 100.800
       
Bestyrelsen foreslår at vi sætter andelsværdien til 95%
af vurderingen ved seneste offentlige vurdering. 248,30
Andelskroneværdi pr. kr. 100,- andel 24.830
Andelskroneværdi pr. kr. 1.600,- andel 397.280 Kælder
Andelskroneværdi pr. kr. 3.200,- andel 794.560 Enkeltlejlighed
Andelskroneværdi pr. kr. 6.400,- andel 1.589.120 Dobbeltlejlighed
 
Værdi 2012-2013
       
Andelsboliglovens § 5, stk. 2 litra a Andelskrone
Anskaffelsessum
Egenkapital 2.093.855 20,77
Andelskapital 100.800
       
Andelsboliglovens § 5, stk. 2 litra b
Handelsværdivurdering
Der foreligger ingen valuar vurdering i 2011
Da den offentlige vurdering de sidste år
har været på størrelse med valuarens
       
Andelsboliglovens § 5, stk. 2 litra c.
Seneste offentlige vurdering
Egenkapital ifølge regnskab 2.093.855
Ejendommens værdikonto pr. 31.12.2011 -5.479.007
Seneste offentlige vurdering 30.500.000
Kursregulering, prioritetsgæld -85.612 24.935.381
Reguleret egenkapital pr. 31.12.2011 27.029.236
Hensættelse til vedligholdelsesarbejder 900.000
Reguleret egenkapital efter hensættelse 26.129.236 259,22
Andelskapital 100.800
       
Bestyrelsen foreslår at vi sætter andelsværdien til 95%
af vurderingen ved seneste offentlige vurdering. 246,26
Andelskroneværdi pr. kr. 100,- andel 24.626
Andelskroneværdi pr. kr. 1.600,- andel 394.012 Kælder
Andelskroneværdi pr. kr. 3.200,- andel 788.025 Enkeltlejlighed
Andelskroneværdi pr. kr. 6.400,- andel 1.576.049 Dobbeltlejlighed


 
Værdi 2011-2012
     
Andelsboliglovens § 5, stk. 2 litra a     Andelskrone
Anskaffelsessum      
     
Egenkapital 1.886.364   18,71
Andelskapital 100.800    
       
     
Andelsboliglovens § 5, stk. 2 litra b      
Handelsværdivurdering      
     
Der foreligger ingen valuar vurdering i 2010    
Da den offentlige vurdering de sidste år      
har været på størrelse med valuarens      
     
       
     
Andelsboliglovens § 5, stk. 2 litra c.      
Seneste offentlige vurdering      
     
Egenkapital ifølge regnskab   1.886.364  
Ejendommens værdikonto pr. 31.12.2010 -5.545.120    
Seneste offentlige vurdering 30.500.000    
Kursregulering, prioritetsgæld 42.143 24.997.023  
Reguleret egenkapital pr. 31.12.2010   26.883.387  
     
Hensættelse til vedligholdelsesarbejder 900.000  
     
Reguleret egenkapital efter hensættelse 25.983.387   257,77
Andelskapital 100.800    
       
     
Bestyrelsen foreslår at vi sætter andelsværdien til 95%  
af vurderingen ved seneste offentlige vurdering.   244,88
     
Andelskroneværdi pr. kr. 100,- andel 24.488    
Andelskroneværdi pr. kr. 1.600,- andel 391.813 Kælder  
Andelskroneværdi pr. kr. 3.200,- andel 783.626 Enkeltlejlighed  
Andelskroneværdi pr. kr. 6.400,- andel 1.567.252 Dobbeltlejlighed
 

 

Værdi 2010-2011
     
Andelsboliglovens § 5, stk. 2 litra a     Andelskrone
Anskaffelsessum      
     
Egenkapital 1.639.476   16,26
Andelskapital 100.800    
       
     
Andelsboliglovens § 5, stk. 2 litra b      
Handelsværdivurdering      
     
Der foreligger ingen valuar vurdering i 2009    
Da den offentlige vurdering de sidste år      
har været på størrelse med valuarens      
     
       
     
Andelsboliglovens § 5, stk. 2 litra c.      
Seneste offentlige vurdering      
     
Egenkapital ifølge regnskab   1.639.476  
Ejendommens værdikonto pr. 31.12.2009 -5.611.233    
Seneste offentlige vurdering 30.500.000    
Kursregulering, prioritetsgæld 164.642 25.053.409  
Reguleret egenkapital pr. 31.12.2009   26.692.885  
     
Hensættelse til vedligholdelsesarbejder 900.000  
     
Reguleret egenkapital efter hensættelse 25.792.885   255,88
Andelskapital 100.800    
       
     
Bestyrelsen foreslår at vi sætter andelsværdien til 95%  
af vurderingen ved seneste offentlige vurdering.   243,09
     
Andelskroneværdi pr. kr. 100,- andel 24.309    
Andelskroneværdi pr. kr. 1.600,- andel 388.940 Kælder  
Andelskroneværdi pr. kr. 3.200,- andel 777.881 Enkeltlejlighed  
Andelskroneværdi pr. kr. 6.400,- andel 1.555.761 Dobbeltlejlighed
 

 

Værdi 2009-2010
     
Andelsboliglovens § 5, stk. 2 litra a     Andelskrone
Anskaffelsessum      
     
Egenkapital 1.414.924   14,04
Andelskapital 100.800    
       
     
Andelsboliglovens § 5, stk. 2 litra b      
Handelsværdivurdering      
     
Der foreligger ingen valuar vurdering i 2008    
Da den offentlige vurdering de sidste år      
har været på størrelse med valuarens      
     
       
     
Andelsboliglovens § 5, stk. 2 litra c.      
Seneste offentlige vurdering      
     
Egenkapital ifølge regnskab   1.414.924  
Ejendommens værdikonto pr. 31.12.2008 -4.813.396    
Igangværenede renovering af brugsvand -258.744    
Seneste offentlige vurdering 30.500.000    
Kursregulering, prioritetsgæld 265.504 25.693.364  
Reguleret egenkapital pr. 31.12.2008   27.108.288  
     
Hensættelse til vedligholdelsesarbejder 900.000  
     
Reguleret egenkapital efter hensættelse 26.208.288   260,00
Andelskapital 100.800    
       
     
Bestyrelsen foreslår at vi sætter andelsværdien til 95%  
af vurderingen ved seneste offentlige vurdering.   247,00
     
Andelskroneværdi pr. kr. 100,- andel 24.700    
Andelskroneværdi pr. kr. 1.600,- andel 395.204 Kælder  
Andelskroneværdi pr. kr. 3.200,- andel 790.409 Enkeltlejlighed  
Andelskroneværdi pr. kr. 6.400,- andel 1.580.817 Dobbeltlejlighed
 
 
Værdi 2008-2009
     
Andelsboliglovens § 5, stk. 2 litra a     Andelskrone
Anskaffelsessum      
     
Egenkapital 1.214.509   12,05
Andelskapital 100.800    
       
     
Andelsboliglovens § 5, stk. 2 litra b      
Handelsværdivurdering      
     
Egenkapital ifølge regnskab   1.214.509  
Ejendommens værdikonto pr. 31.12.2007 -4.842.951    
Valuarvurdering pr. 31.12.2007 30.000.000    
Kursregulering, prioritetsgæld 448.261 25.605.310  
Reguleret egenkapital pr. 31.12.2007   26.819.819  
     
Hensættelse til nyt tag   900.000  
     
Reguleret egenkapital efter hensættelse 25.919.819   257,14
Andelskapital 100.800    
       
     
Andelsboliglovens § 5, stk. 2 litra c.      
Seneste offentlige vurdering      
     
Egenkapital ifølge regnskab   1.214.509  
Ejendommens værdikonto pr. 31.12.2007 -4.842.951    
Seneste offentlige vurdering 33.500.000    
Kursregulering, prioritetsgæld 448.261 29.105.310  
Reguleret egenkapital pr. 31.12.2007   30.319.819  
     
Hensættelse til nyt tag   900.000  
     
Reguleret egenkapital efter hensættelse 29.419.819   291,86
Andelskapital 100.800    
       
     
Bestyrelsen foreslår at vi sætter andelsværdien til 95%  
af vurderingen ved seneste offentlige vurdering.   277,27
     
Andelskroneværdi pr. kr. 100,- andel 27.727    
Andelskroneværdi pr. kr. 1.600,- andel 443.632 Kælder  
Andelskroneværdi pr. kr. 3.200,- andel 887.264 Enkeltlejlighed  
Andelskroneværdi pr. kr. 6.400,- andel 1.774.529 Dobbeltlejlighed
 

Værdi 2007-2008

     
Andelsboliglovens § 5, stk. 2 litra a     Andelskrone
Anskaffelsessum      
     
Egenkapital 1.119.474   11,11
Andelskapital 100.800    
       
     
Andelsboliglovens § 5, stk. 2 litra b      
Handelsværdivurdering      
     
Egenkapital ifølge regnskab   1.119.474  
Ejendommens værdikonto pr. 31.12.2006 -4.872.506    
Valuarvurdering pr. 31.12.2006 30.000.000    
Kursregulering, prioritetsgæld 269.269 25.396.763  
Reguleret egenkapital pr. 31.12.2006   26.516.237  
     
Hensættelse til nyt tag   900.000  
     
Reguleret egenkapital efter hensættelse 25.616.237   254,13
Andelskapital 100.800    
       
     
Andelsboliglovens § 5, stk. 2 litra c.      
Seneste offentlige vurdering      
     
Egenkapital ifølge regnskab   1.119.474  
Ejendommens værdikonto pr. 31.12.2006 -4.872.506    
Seneste offentlige vurdering 33.500.000    
Kursregulering, prioritetsgæld 269.269 28.896.763  
Reguleret egenkapital pr. 31.12.2006   30.016.237  
     
Hensættelse til nyt tag   900.000  
     
Reguleret egenkapital efter hensættelse 29.116.237   288,85
Andelskapital 100.800    
       
     
Bestyrelsen foreslår at vi sætter andelsværdien til 95%  
af vurderingen ved seneste offentlige vurdering.   274,41
     
Andelskroneværdi pr. kr. 100,- andel 27.441    
Andelskroneværdi pr. kr. 1.600,- andel 439.054 Kælder  
Andelskroneværdi pr. kr. 3.200,- andel 878.109 Enkeltlejlighed  
Andelskroneværdi pr. kr. 6.400,- andel 1.756.217 Dobbeltlejlighed